Reeduca

ObjectiusProtocolDecàleg

El curs 2014-15 l’escola posa en marxa el projecte REEDUCA (REutilitza i EDUCA), en el marc del programa Escola Verda.

REEDUCA és el projecte de reutilització de llibres de text i lectura de l’escola Santa Teresa de Lisieux. Es tracta d’un projecte curricular promogut de forma conjunta entre l’Escola i l’AMPA.

El Projecte REEDUCA s’aplica des de 1r. de Primària fins a 4t. d’ESO. Inclou tots els llibres de text, lectura i diccionaris que s’utilitzaran durant aquesta etapa escolar. Queden exclosos els quaderns de treball, les fitxes, el projecte entusiasMAT, els llibres digitals i la resta de material fungible.

El projecte REEDUCA consisteix en compartir, tot reutilitzant, els llibres dels alumnes d’un any per l’altre, el qual permetrà a les famílies un estalvi aproximat per curs del 75% del cost dels llibres reutilitzables (llibres de text, diccionaris i llibres de lectura).

L’inici d’aquest projecte, el mes de setembre del 2014, comporta que tots els alumnes deixin els llibres a l’escola en finalitzar el curs actual. També serà possible, i de gran agraïment, que les famílies deixin llibres d’altres cursos que estiguin dins el projecte REEDUCA i en bon estat, per tal d’incrementar el fons inicial de llibres.

Els tutors de cada classe s’encarregaran de supervisar el lliurament durant la darrera setmana del curs.

CONTACTE

A l’adreça de correu electrònic reeduca@ampastlisieux.org ens podeu fer arribar els vostres suggeriments en relació al Projecte, fer consultes o aclarir dubtes.

Presentació Projecte Reeduca 

 

Ampa Col·legi Santa Teresa de Lisieux