Comissions

comunicacion

Comunicació

Nexe d’unió entre les famílies i l’AMPA. Controla, gestiona, dissenya i produeix les comunicacions, manteniment de la web, bases de dades…

suport

Suport

Mira de trobar maneres d’ajudar, juntament amb l’escola, als nens amb alguna dificultat lleu d’aprenentatge.

Festes

Organitza, controla, supervisa i gestiona la Festa de les Famílies. Es fa càrrec dels inflables de Nadal i estiu, col· labora en festivals, graduacions…

escola de pares

Escola de Pares

Aquí els protagonistes són els pares. S’organitzen xerrades, exposicions, reunions
informatives… i també s’encarrega de les graduacions dels alumnes.

Prevenció i Seguretat

Control des del punt de vista de la salut dels alumnes. Supervisa les instal· lacions, els plans d’emergència, sistemes antiintrusió…

extraescolars

Extraescolars

Vetlla pel bon funcionament de les extraescolars que es fan dins de l’escola.

relacions institucionals

Relacions Institucionals

Es relaciona amb organismes, ens públics i associacions diverses.

menjador

Menjador

Supervisa que s’acompleixin els estàndards de qualitat del menjar, la coordinació dels monitors i que les instal· lacions siguin correctes. Gestiona les visites dels pares al menjador.

reeduca

Reeduca

Gestiona el projecte de reutilització de llibres de l’escola.