Reeduca

PROJECTE REEDUCA (REutilitza i EDUCA)

REEDUCA és el projecte de reutilització de llibres de l’escola Santa Teresa de Lisieux, que funciona des del curs 2014/15, i està plantejat per cobrir tota l’escolarització dels vostres fills (cicle infantil, primària i secundària). El programa té com a principals objectius:

  • Promoure la sostenibilitat, ja que els llibres es reutilitzen aproximadament durant 4 cursos escolars amb el consegüent estalvi econòmic que representa per a les famílies i per el medi ambient.
  • Fomentar l’ús social i la cooperació de la comunitat educativa, es treballa la cura dels llibres perquè altres alumnes els facin servir en les millors condicions, la col·laboració entre el professorat i l’AMPA i, el compromís de les famílies d’assumir les normes d’ús perquè el projecte sigui exitós.

Quota REEDUCA per al curs 2017/18 i estalvi econòmic associat

En aquesta taula no s’inclou la quota de l’AMPA (obligatòria per formar part de Reeduca).

Cal insistir que l’èxit del programa REEDUCA recau en la participació de totes les famílies, al llarg de tots els cursos escolars, ja que el seu funcionament i la seva quota estan dimensionades de forma constant per a tota l’escolarització. Recordeu que la no participació al Reeduca en algun dels cursos escolars
comporta una penalització per reajustar les xifres globals del programa (aquesta penalització no afecta als nous alumnes).

Renovació de llibres per al curs 2017/18

S’estima que la vida útil dels llibres és de 4 anys. Cada curs es renoven els llibres seguint el cicle de vida i atenent a les necessitats didàctiques que determina l’equip docent.

El projecte Reeduca també inclou la substitució de tots els llibres que estiguin en mal estat, independentment de l’any previst de renovació. Per aquest motiu és molt important que les famílies vetllin per la cura dels llibres i evitar així substitucions innecessàries que fan augmentar el cost econòmic del
projecte.

En cas de la pèrdua i/o deteriorament d’algun llibre, el seu cost de renovació serà assumit íntegrament per la família responsable.

Participar al REEDUCA, pas a pas

1.- DONAR-SE D’ALTA AL SISTEMA

Del 20 de juny al 7 de juliol
dates no actualitzades

Només per a l’alumnat nou.
Cal entrar a ampastlisieux.rebooks.cat i crear un únic compte per família. Introdueix (usuari i contrasenya) i el nom i curs del fill.
Si ja teniu germans/es donats d’alta al sistema, cal que utilitzeu el mateix compte.

2.- ACTIVAR EL COMPTE DEL CURS ANTERIOR

Del 20 de juny al 7 de juliol
dates no actualitzades

Per a la resta de l’alumnat.
Activar el vostre compte a ampastlisieux.rebooks.cat introduint l’usuari i la contrasenya de l’any anterior.
Recordeu que es fa una única alta per família. Si heu oblidat l’usuari o la contrasenya, el sistema us el recordarà (teniu FAQ d’ajuda a la web).

3.- FER LA COMANDA DELS LLIBRES

Fins al 7 julio
dates no actualitzades

Fer la comanda dels llibres per a cada fill.
Cal fer la comanda abans del 7 de juliol per poder tenir els llibres a l’inici de curs.
Només les persones que tinguin dubtes de si repetiran curs podran fer la comanda al setembre

4.- PAGAMENT DE QUOTES

Al fer la comanda

En el moment de fer la comanda fareu el pagament de la quota REEDUCA i la quota de l’AMPA, a través de diferents formes de pagament: ingrés o transferència bancària, targeta o domiciliació bancària (només comandes fins 7 de juliol).
Podeu consultar la relació de quotes a l’inici d’aquest document.
IMPORTANT: La comanda no es farà efectiva fins que no es completi tot el procés de pagament i no s’hagin retornat en bon estat els llibres del curs.
RECORDEU que a partir d’aquest any la quota de l’AMPA serà de 30€ per fill, i s’afegirà
de forma automàtica al realitzar la comanda dels llibres.

5.- MOVIMENT DE LLIBRES: RETORN, LLIURAMENT I CANVIS

RETORN DELS LLIBRES
El retorn dels llibres es farà amb el tutor, els dies 12 i 13 de juny (ESO) i 14 i 15 de juny (primària) (dates no actualitzades).
Caldrà tornar tots els llibres REEDUCA, dins d’una bossa de plàstic amb el nom i curs a un full a l’interior.
En els cas dels alumnes que necessitin llibres per a les recuperacions, els podran tornar abans del 5 de setembre (dates no actualitzades).

LLIURAMENT DELS LLIBRES
Els alumnes es trobaran els llibres a l’aula a l’inici de curs.
Les famílies en rebre’ls haureu de: repassar que hi siguin tots*, signar i retornar una còpia de l’albarà de la comanda i folrar amb plàstic no adhesiu els que no estiguin folrats.
(*) Els llibres on a l’albarà consti “llibre d’aula” no els trobareu dins del lot, ja que estaran sempre a l’aula.

CANVIS
Els dies 20 i 27 de setembre de 16 a 18h (dates no actualitzades), tindreu la possibilitat de canviar els llibres equivocats, en cas que es produeixi.

Sessió de suport: Estarem al centre per ajudar a les famílies del 5 de juliol, de 16 a 18:30h (dates no actualitzades).

També trobareu un enllaç a la plataforma REEDUCA a la web de l’AMPA https://ampastlisieux.org

Recordeu les normes d'ús

És molt important tenir bona cura dels llibres al llarg del curs.
Els llibres s’han de tornar en bon estat i:
- amb el codi de barres de la portada intacte (perquè identifica el llibre dintre del sistema);
- folrats amb plàstic no adhesiu;
- arreglats si tenen desperfectes (fulls o tapes trencades, lloms oberts, etc)
- sense cap tipus de guixades (si vau rebre algun llibre amb guixades cal indicar-ho amb un post-it amb el nom de l’alumne i desperfectes detectats).

Un llibre tornat en bon estat es considerarà acceptat. Un llibre tornat en mal estat es considerarà rebutjat i caldrà abonar-ne el seu cost (a excepció dels llibres que ja es van lliurar vells). Un llibre no tornat es considerarà no retornat (veure data límit de retorn) i caldrà abonar- ne el seu cost.

Per a qualsevol aclariment us podeu dirigir a reeduca@ampastlisieux.org

Gràcies per la vostra col·laboració.

NOTA: El projecte Reeduca, aprovat pel Consell Escolar, està gestionat per l’AMPA i forma part del programa municipal d’Escola Verda.

TOP